Hệ sinh thái di động GSTAR (GOX) sắp ra mắt
Hệ sinh thái di động GSTAR (GOX) sắp ra mắt
  • 윤미선 기자
  • 승인 2019.03.13 10:39
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

Công ty chuyên về blockchain di động GSTAR (www.gstarcoin.info) sắp ra mắt hệ thống blockchain di động mà có thể kích hoạt hệ sinh thái di động. Tiêu biểu là sẽ ra mắt phương pháp khai thác tiền tệ mã hóa bằng điện thoại di động – phương pháp vượt xa phương pháp khai thác theo phương thức hardware thông thường. Nếu khai thác tiền tệ mã hóa bằng điện thoại di động thì người khai thác có thể khai thác ở mọi lúc mọi nơi, bất kể độ khó về kỹ thuật và tuổi tác thế nào. Như vậy, việc phổ biến rộng rãi việc khai thác được trở thành hiện thực. Đặc biệt, việc khai thác đã chỉ có thể được thực hiện nhờ các chuyên gia có hardware cao cấp và software đặc biệt. Ngoài ra, phương pháp khai thác thông thường đã được độc quyền bởi logic của nguồn vốn. Tuy nhiên, GSTAR (GOX) giúp khai thác theo một phương pháp độc đáo là mobile game và cho phép bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể khai thác tiền tệ mã hóa. Đặc biệt, đây là mobile game đơn giản và ngắn 45 giây nên bất kỳ ai cũng có thể chơi bằng trực giác mà không cần phải học. Vì việc khai thác có thể được thực hiện thông qua trò chơi này nên việc độc quyền khai thác là không thể và nền kinh tế chia sẻ trở nên khả thi. GSTAR (GOX) đã đơn giản hóa tối đa blockchain và tiền tệ mã hóa để đưa ra model mà ai cũng có thể tiếp cận và chia sẻ dễ dàng như tiền tệ cũ. Game này sẽ dẫn thế giới của tiền tệ mã hóa vốn rất phức tạp được trở nên đơn giản và rõ ràng ở một góc độ hoàn toàn khác. GSTAR (GOX) ra mắt Main-net vào tháng 3. GSTAR (GOX) giúp GSTAR và Main-net GOX có thể được trao đổi tự do (SWAP) và ứng dụng hệ thống API để có thể áp dụng vào các loại nội dung khác nhau, trong đó có Mining Game. Ngoài ra, chúng tôi tiến hành air-drop toàn cầu theo quy mô lớn từ tháng 4 để đưa nền kinh tế chia sẻ đi vào thực tiễn. Vì sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch toàn cầu kể từ cuối tháng 3 nên GSTAR (GOX) đang chuẩn bị air-drop quy mô lớn thông qua sàn giao dịch. Lúc này, tiền tệ mã hóa được nhận không phải là air-drop đơn giản mà có thể khai thác thông qua mining game trực tiếp. Chúng ta có thể kỳ vọng rằng dịch vụ GSTAR (GOX) sẽ dẫn tiền tệ mã hóa đến một thế giới mới

GSTAR Model Marlisa

 

윤미선 기자  seoulcity07@naver.com

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

해당 언어로 번역 중 입니다.